Direct naar de content
logo RADAR

Nieuw in de kennisbank: Waar liggen er risico’s en waar kunnen ouders/verzorgers terecht met een klacht over discriminatie?

Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we een van de publicaties uit. Deze keer een onderzoek van ‘Kennisinstituut inclusief samenleven’ over discriminatie bij het schooladvies.

Het geven van een passend en onbevooroordeeld schooladvies voor het voortgezet onderwijs is een grote verantwoordelijkheid voor onderwijsprofessionals en -instellingen. Het advies heeft veel invloed op de onderwijscarrière en verdere toekomst van een kind. KIS onderzocht welke ruimte er is voor bias, vooroordelen en discriminatie in de adviesprocedure.

In totaal zijn zeven (mogelijke) risico’s op bias, vooroordelen en discriminatie vastgesteld, en twee (mogelijke) risico’s die breder invloed kunnen hebben op ongelijke kansen van kinderen, maar waarbij het nog onvoldoende helder is of en hoe bias, vooroordelen en discriminatie hierin een rol kunnen spelen.