Direct naar de content
logo RADAR

Uitgelicht onderzoek: reageren als omstander bij racisme

Deze studie richt zich op de reacties van omstanders bij racisme, een onderwerp dat in veel studies nog achterwege blijft. Veel omstanders grijpen doorgaans niet in en spreken daders meestal niet aan bij racistisch handelen. In veel gevallen is er dan sprake van passief racisme. Door niets te doen, maken deze omstanders zichzelf medeplichtig aan het racisme van anderen. Het is bijna niet mogelijk om neutraal en onpartijdig te blijven als omstander. Elke omstander heeft een rol die consequenties heeft voor betrokkenen. Dat geldt ook voor omstanders die niets doen. Wie niets doet, geeft aan zowel de dader als het slachtoffer het signaal dat diegene het pestgedrag goedkeurt of in ieder geval niet afkeurt.